Soc. Dem.

views updated

Soc. Dem. Social Democrat