Weende analysis

views updated

Weende analysis See proximate analysis.