turnip, Swedish yellow

views updated

turnip, Swedish yellow See swede.

About this article

turnip, Swedish yellow

Updated About encyclopedia.com content Print Article Share Article