cyan-

views updated

cyan- (cyano-) combining form denoting blue.