Donker, Anthonie 1902–1965

views updated

Donker, Anthonie 1902–1965

(Nicolaas-Anthonie Donkersloot, Maarten de Rijk, Aart van der Alm)

PERSONAL: Born Nicolaas-Anthonie Donkersloot, October 9, 1902, in Rotterdam, Netherlands; died December 26, 1965, in Amsterdam, Netherlands; married Harmina Tjaardina Dadena, 1945.

CAREER: Poet, critic, and literary historian.

WRITINGS:

Acheron (poetry), Hijman, Stenfort Kroese & Van der Zande Boekverkoopers (Arnhem, Netherlands), 1926.

Grenzen, Hijman, Stenfort Kroese & Van der Zande Boekverkoopers (Arnhem, Netherlands), 1928.

De episode van de vernieuwing onzer poëzie (1880–1894) (essays), De Gemeenschap (Utrecht, Netherlands), 1929.

Kruistochten, De Gemeenschap (Utrecht, Netherlands), 1929.

De draad von Ariadne (poetry), Hijman, Stenfort Kroese & Van der Zande Boekverkoopers (Arnhem, Netherlands), 1930.

Fausten en faunen; beschouwingen over boeken en menschen (criticism), Querido (Amsterdam, Netherlands), 1930.

De schichtige Pegasus: critiek der poëzie, omstreeks (criticism), A.A.M. Stols (Brussels, Belgium), 1932.

Ter zake: beschouwingen over litteratuur en leven (essays), Van Loghum Slaterus (Arnhem, Netherlands), 1932.

Maar wij …? spel van jeugd en arbeid in vier tooneelen (play), Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale (Utrecht, Netherlands), 1933.

Gebroken licht, Van Loghum Slaterus (Arnhem, Netherlands), 1934.

De Gestalten van tachtig: bloemlezing uit de poëzie der tachtigers, J.M. Meulenhoff (Amsterdam, Netherlands), 1935.

Schaduw der bergen (novel), Querido (Amsterdam, Netherlands), 1935.

Dichter en gemeenschap, Van Loghum Slaterus (Arnhem, Netherlands), 1936.

Gysbrecht van Aemstel, Uitgeversmaatschappij "Joost van den Vondel" (Amsterdam, Netherlands), 1937.

(With Jan Romein and Dirk Coster) Vondels grootheid (essays), 1937.

Vondels plaats in de Europese cultuur, Van Loghum Slaterus (Arnhem, Netherlands), 1937.

Penibel journaal, W. de Haan (Utrecht, Netherlands), 1938.

Onvoltooide symphonie, Van Loghum Slaterus (Arnhem, Netherlands), 1938.

Hannibal over de Helicon? En nieuwe dichter generatie en haar werkelijkheid (criticism), Van Loghum Slaterus (Arnhem, Netherlands), 1940.

(Under pseudonym Aart van der Alm) Marathon, A.A.M. Stols (Rijswijk, Netherlands), 1941.

Orcus en Orpheus, Van Loghum Slaterus (Arnhem, Netherlands), 1941.

Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde (essays), Van Loghum Slaterus (Arnhem, Netherlands), 1945.

(Under pseudonym Maarten de Rijk) Orpheus en Euridice, De Bezige Bij (Utrecht, Netherlands), 1945.

Tralievenster: verzen (poetry), Van Loghum Slaterus (Arnhem, Netherlands), 1945.

De episode van de dichter en de dichterlijke vrijheid, De Gemeenschap (Utrecht, Netherlands), 1946.

Het sterrenbeeld, Van Loghum Slaterus (Arnhem, Netherlands), 1946.

De einder, versamelde gedichten gekozen uit de bundels (collected poems), Van Loghum Slaterus (Arnhem, Netherlands), 1947.

Ik zoek christenen (play), De Haan (Utrecht, Netherlands), 1947.

Tondalus' visoen, De Bezige Bij (Amsterdam, Netherlands), 1947.

De bliksem speelt om den doringboom: verkenning van Zuid-Afrika (travelogue), D.A. Daamen ('s-Gravenhage, Netherlands), 1949.

(With others) De roman also levenspiegel, Servire (The Hague, Netherlands), 1950.

De bevreemding: gedichten (poetry), Van Loghum Slaterus (Arnhem, Netherlands), 1953.

Eva en de dichters (essays), Querido (Amsterdam, Netherlands), 1954.

(With others) Het expressionisme: zes lezingen, Servire (The Hague, Netherlands), 1954.

Nijhoff, de levensreiziger: een schets van zijn dichtershap (essays), Arbeidspers (Amsterdam, Netherlands), 1954.

(Translator) Samuel Taylor Coleridge, De ballade van den out matroos (translation of The Rime of the Ancient Mariner), J.M. Meulenhoff (Amsterdam, Netherlands), 1954.

(With A. Querido) Emanuel Querido: de mens, de schrijver, de uitgever (biography), Querido (Amsterdam, Netherlands), 1955.

Westwaarts, Wereld-Bibliothek (Amsterdam, Netherlands), 1956.

Het schip dat gij bouwen zult (essays), Querido (Amsterdam, Netherlands), 1959.

Ben ik mijn broeders hoeder? (essays), Querido (Amsterdam, Netherlands), 1960.

De groene wandeling: gedichten (poetry), Querido (Amsterdam, Netherlands), 1962.

V in versvorm: de bezetting en het verzet in verzen op de voet gevolgd, Sijthoff (Amsterdam, Nether-lands), 1965, published as V in vers: de bezetting en het verzet in verzen op de voet gevolgd, Sijthoff (Leiden, Netherlands).

De grondtoon, een keuze uit de gedichten, Querido (Amsterdam, Netherlands), 1982.

SIDELIGHTS: Anthonie Donker was the most utilized pen name of Dutch poet, critic, and literary historian Nicolaas-Anthonie Donkersloot. As a poet, Donker was known as a traditionalist writer of verse at a time when many of his peers were much more experimental; and as a literary critic, he had a reputation as a fair and honest evaluator of other authors' works.

BIOGRAPHICAL AND CRITICAL SOURCES:

PERIODICALS

De Nieuwe Stem, March, 1966.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlande Letterkunde te Leiden, 1970, pp. 35-40.

Raam, Tilburg, 1965, pp. 66-70.