van Alphen, Ernst

views updated

VAN ALPHEN, Ernst

VAN ALPHEN, Ernst. Dutch, b. 1958. Genres: Literary criticism and history. Career: University of Utrecht, Netherlands, instructor in modern Dutch literature, 1989-91; University of Nijmegen, Netherlands, assistant professor of comparative literature, National University of Leiden, Netherlands, instructor, 1992, assistant professor of comparative literature, 1992-. University of Hawaii at Manoa, visiting professor at International Institute for Semiotic and Structural Studies, 1991; lecturer at colleges and universities. Publications: Francis Bacon and the Loss of Self, 1992; Caught by History, 1997; Armando: Shaping Memory, 2000. IN DUTCH: Bang voor schennis? Inleiding in de ideologiekritiek (title means: Afraid of Violation? Introduction to the Critique of Ideology), 1987; Bij wijze van lezen: Verleiding en verzet van Willem Brakmans lezer (title means: As a Manner of Reading: Seduction and Resistance of Willem Brakman's Reader), 1988; De toekomst der herinnering: Essays over Moderne Nederlandse literatuur (title means: The Future of Memory: Essays on Modern Dutch Literature), 1993; (with others) Op poetische wijze, 1996. EDITOR: P. Hamon, Er staat meer dan er staat: Tekst, kennis en leesbaarheid, 1985; (with I. de Jong) Door het oog van de tekst: Essays voor Mieke Bal over visie, 1988; (Dutch trans.) U. Eco, Lector in Fabula, 1989; (with M. Meijer) De canon onder vuur, 1991; (Dutch trans.) U. Eco, The Limits of Interpretation, 1992. Work represented in anthologies. Contributor of articles and reviews to scholarly journals. Address: Faculty of Letters, National University of Leiden, Van Wijkplaats 2 Postbus 9515, 2300 RA Leiden, Netherlands.

About this article

van Alphen, Ernst

Updated About encyclopedia.com content Print Article