Jensen, Axel

views updated

JENSEN, Axel

JENSEN, Axel. Norwegian, b. 1932. Genres: Novels, Science fiction/ Fantasy, Poetry, Film, Literary criticism and history, Cartoons. Career: Writer; initiator of Oslo International Poetry Festival 1986; jazz radio host, 1997. Publications: NOVELS IN ENGLISH TRANSLATION: Ikaros: Ung mann i Sahara, 1957, trans. by M. Michael as Icarus: A Young Man in the Sahara, 1959; Line, 1959, trans. by M. Michael as A Girl I Knew, 1962; Epp, 1965, trans. by O. Stallybrass as Epp, 1967; Porky and the Miracle of His Grandfather's Factory. IN NORWEGIAN: Dyretemmerens Kors, 1955; Joacim (novel), 1961; Mor India, 1974; Onalila: En liten ostvestpoesi, 1974; Junior eller drommen om poolsefabrikken som bibliotek, 1974; Senior, 1979; Tago: En svart-gronn coproduksjon, 1979; Superfreak (animated cartoon), 1987; Tago (animated cartoon), 1990; Lul: Til norrsk fra oblidorsk, 1992; Det kollektive eventyr: En bok om Norge, Europa og EU, 1994; Gud leser ikke romaner: En vandring i Salman Rushdies verden (title means: God Doesn't Read Novels), 1994; Og resten star skrivd i stjernene (novel), 1996; Den oredovende stillheten: Artikler og ytringer om Rushdie-saken (title means: The Deafening Silence), 1997; Jumbo, 1998; En mann for sin hatt: Alfred Jarry, 1873-1907, 1997; Pasienten i sentrum, 1998; (with P. Moejlender) Livet sett fra Nimbus, 2002; (with E. Delanoue) Guru, 2002. Died 2003.