Wen Xiaoyu (1938–)

views updated

Wen Xiaoyu (1938–)

Chinese short-story writer. Born 1938 in Zhejiang Province, China; graduate of Bejing University, 1955; m. Wang Zhecheng (writer).

Taught Chinese literature at University of Inner Mongolia; with husband, wrote Farewell, Thistles (1983).