Testudo elephantropus

views updated

Testudo elephantropus (Galápagos giant tortoise) See TESTUDINIDAE.