overburden ratio

views updated

overburden ratio See overburden.