Jikishi ninshin

views updated

Jikishi ninshin (direct transmission of teaching in Zen): see FUKASETSU.