Lake Mead

All Sources -
Updated Media sources (1) About encyclopedia.com content Print Topic Share Topic
views updated

meadaccede, bead, Bede, bleed, breed, cede, concede, creed, deed, Eid, exceed, feed, Gide, God speed, greed, he'd, heed, impede, interbreed, intercede, Jamshid, knead, lead, mead, Mede, meed, misdeed, mislead, misread, need, plead, proceed, read, rede, reed, Reid, retrocede, screed, secede, seed, she'd, speed, stampede, steed, succeed, supersede, Swede, tweed, weak-kneed, we'd, weed •breastfeed • greenfeed • dripfeed •chickenfeed • spoonfeed • nosebleed •Nibelungenlied • invalid • Ganymede •Runnymede • airspeed • millipede •velocipede • centipede • Siegfried •filigreed • copyread • crossbreed •proofread • flaxseed • hayseed •rapeseed • linseed • pumpkinseed •aniseed • oilseed • birdseed • ragweed •knapweed • seaweed • chickweed •stinkweed • blanket weed • bindweed •pondweed • duckweed • tumbleweed •fireweed • waterweed • silverweed

views updated

mead1 / mēd/ • n. chiefly hist. an alcoholic drink of fermented honey and water. mead2 • n. poetic/lit. a meadow.

views updated

mead1 drink made by fermenting a mixture of honey and water. OE. me(o)du = MLG. (Du.) mede, OHG. metu, mitu (G. met), ON. mjǫðr :- Gmc. *meduz :- IE. *medhu-, whence Gr. méthu wine (cf. METHYLATE). OIr. mid, W. medd, OSl. medǔ honey, wine, Lith. midùs mead, Skr. mádhu honey, sweet drink.