hetero-

views updated

hetero-, heter- comb. form of Gr. héteros other. heterodox XVII. — Gr. heteródoxos (dóxā opinion); heterodyne XX: heterogeneous XVII. — medL. heterogeneus, f. Gr. heterogenēs (génos KIND1).