weather-door

views updated

weather-door. Lucarne on Gothic spire.