Scott–Ershov domain

views updated

Scott–Ershov domain See domain.