Sonnevi, Göran

views updated

SONNEVI, Göran

SONNEVI, Göran. Swedish, b. 1939. Genres: Poetry. Career: Poet. Publications: Outfört: dikter, 1961; Abstrakta dikter, 1963; Ingrepp-modeller, 1965; Och nu!, 1967; Göran Sonnevi: On the War. A Bilingual Pamphlet of Poems from the Swedish, 1968; Det gäller oss: dikter 1959-1968, 1969; Det måste gå: dikter, 1970; Det oavslutade språket: dikter, 1972; Dikter 1959- 1973, 1974; Det omöjliga: dikter, 1975; Språk; Verktyg; Eld: dikter, 1979; Små klanger; en röst: dikter, 1981; Göran Sonnevi: Poetry in Translation, 1982; The Economy Spinning Faster and Faster: Poems, 1982; Dikter utan ordning, 1983; Oavslutade dikter, 1987; Trädet: dikter, 1991; Framför ordens väggar: dikter i översättning 1959-1992, 1992; A Child Is Not a Knife: Selected Poems, trans. by R. Lesser, 1993; Mozarts tredje hjärna: dikter, 1996; Klangernas bok: dikter, 1998. Address: Tralargrand 49, 17555 Jarfalla, Sweden.